Eerste algemene vergadering: uitnodiging medewerkers

Beste medewerker,
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de eerste algemene vergadering – seizoen 2022-2023 in ons clubhuis.

DINSDAG 29 AUGUSTUS 2023 – AANVANG 20u00

ALGEMEEN
 Verwelkoming en kennismaking met nieuwe medewerkers (trainers-afgevaardigden)
 Stand van zaken lidgelden
 Aanwervingen nieuwe spelers (wachtlijsten)
 Uitreiken inventarislijsten kledij + materiaal

SPORTIEVE CEL
 Teams en begeleiding
 Invullen eventuele vacatures oefenmeesters en afgevaardigden
 Vriendschappelijke wedstrijden – Tornooien
 Overlopen en goedkeuren trainingsschema – Uitwijk teams Krankhoeve
 Beurtrol toezicht netheid materiaalcontainer – Eventuele nodige aankopen bijkomend
trainingsmateriaal.
 Overzicht kalender weekendwedstrijden

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
 Sponsordossier
 Reglementering Voetbal Vlaanderen

CEL ACTIVITEITEN
 Vastleggen data activiteiten aan de hand van de wedstrijdkalender

CEL LOGISTIEK
 Schema uitreiking kledij spelers + uitreiking inventarislijsten
 Bijdrage solidariteitsfonds
 Varia (website)

Mogen wij ten stelligste rekenen op uw aanwezigheid
Raymond Sierens Paul Nauwelaerts
Jeugdverantwoordelijke Secretaris G.C.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *