Huisregels

Onze huisregels.

Afspraken ouders

Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Er wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter profileren en dit in al zijn facetten tegenover onze ploeg, de tegenstander, de scheidsrechter en supporters . U vervult een voorbeeldfunctie en licht occasionele sympathisanten hierover in.
Wij vragen van U :
1. Medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen en wedstrijden, zie afspraken jeugdspelers hieronder.
2. Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, de ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
3. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en zijn technische staf en niet door de ouders, zij zorgen vooral voor positieve aanmoediging.
4. Het belonen van jeugdspelers/jeugdploegen voor geleverde prestaties is uit den boze.
5. Winnen is leuk meegenomen, maar verliezen is geen reden om U negatief uit te laten over om het even wat. Fair-play draagt U hoog in het vaandel. Jullie brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan de club, in samenspraak met de trainer een sanctie uitspreken.
6. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft dan immers de ganse ploeg !
7. Heb je kritiek richt U dan privé (niet in kantine of naast het veld!) rechtstreeks tot de betrokken persoon of tot de ombudsman/communicatieverantwoordelijke van je ploeg. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
8. Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

Afspraken jeugdspelers
1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde.
2. Elke afwezigheid voor een training of wedstrijd wordt vooraf aan de trainer gemeld.
3. Elke speler is bij voorkeur 5 minuten voor het afgesproken tijdstip op de training of wedstrijd aanwezig en dit op de afgesproken locatie.
4. Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en technische staf bij aankomst en vertrek.
5. Speler gaat vóór de training of de wedstrijd naar het toilet indien nodig en controleert of zijn veters goed zijn geknoopt.
6. Geen enkele speler betreedt een terrein waarop een andere ploeg actief is of verstoort een training of wedstrijd van een andere ploeg.
7. De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens zowel de trainingen als de wedstrijden, tenzij het uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om zonder te trainen.
8. Vooraleer de training wordt verlaten ruimen we gezamenlijk het trainingsmateriaal op en worden de ballen onder toezicht van de trainer geteld. (en eventueel gereinigd)
9. Iedere speler steekt zijn regenkledij en drank bij voorkeur in een (rug)zakje zodat er niets rondslingert.
10. Na de training of wedstrijd worden er geen flesjes en afval achtergelaten op het terrein.
11. Elke speler biedt zich op training en wedstrijd aan met propere voetbalschoenen.
12. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie. Dit zowel tijdens trainingen, opwarming, wedstrijden en wedstrijdbesprekingen.
13. Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord neemt, zwijgen alle spelers.
14. Spelers die op gelijk welke manier de training, opwarming of bespreking blijven storen worden gesanctioneerd.
15. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden en spelers gedragen zich steeds beleefd tegenover scheidsrechters, trainers, afgevaardigden en ouders.
16. Racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.
17. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze.
18. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training of wedstrijd worden gestraft met onmiddellijke verwijdering, zowel op de training als op wedstrijd. (We verwijzen hier naar de 10 geboden van FIFA Fair Play op de website van KBVB, te bereiken via de link: http://www.footbel.be/nl/KBVB/test11/fairplay.html)
19. De spelers begeven zich (zonder uitdrukkelijke toestemming) enkel in de kleedkamer en op het terrein dat aan de ploeg is toegewezen.
20. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
21. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak.
22. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan de trainer, al dan niet in samenspraak met jeugdcoördinator een sanctie uitspreken.
23. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de trainer of afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de technische staf hier oplegt.
24. Vóór de wedstrijden en tijdens tornooien leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet vooral geen vettige spijzen en zorg voor een gezonde energierijke snack of versnapering. Bouw bovendien voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.
25. De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken.