Voetbal ongeval – procedure

Medisch getuigschrift laten invullen door dokter.
🖥️ 
Download formulier

Wat meestal vergeten wordt bij het invullen:

  • Kleefbriefje ziekenfonds op kleven
  • Handtekening plaatsen
  • Invullen van aantal kiné beurten

► Indien de dokter nadien besluit om bijkomende kinébeurten voor te schrijven:

  • Gelieve eerst het voorschrift van de dokter door te mailen, zodat dit kan doorgestuurd worden alvorens de nieuwe beurten kunnen aanvangen. Dus eerst toestemming van de verzekering krijgen!

► Gelieve volgende gegevens ook mee door te geven bij het “medisch getuigschrift”

  • Naam speler.
  • Datum van ongeval.
  • Welke wedstrijd/ training?
  • Omstandigheden van het ongeval: hoe is het gebeurd?
  • Welk letsel is er

 

Gelieve alles op tijd doorsturen naar paulnauwelaerts56@telenet.be

⚠️ Binnen de 21 dagen moeten we dit kunnen doorgeven aan de verzekering!